Ebülhevl - ابوالهول

Ebülhevl - ابوالهول maddesi sözlük listesi
ابوالهول Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ اَ بُلْ هَ ] (اِخ) پیکری از
سنگ برآورده بشکل شیری خفته و سینه و
روی zzzآن بصورت آدمی، نزدیک هرم
کئوپس بفاصلهٔ کمی از منف در مصر سخت
مهیب و بالای آن هفده گز و درازا سی ...
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ اَ بُلْ هَ ] (اِخ) الحمیری.
شاعری از عرب معاصر مهدی و رشید
عباسی و فضل بن یحیی بن خالدبن برمک. و
ابن الندیم گوید او را پنجاه ورقه شعر است.
رجوع به کتاب الحیوان جاحظ ج ۵ ص ۳۰
و ...
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

( ~. هُ) [ ع . ] (ص مر.) 1 - ترس آور، هراس انگیز. 2 - یکی از عجایب هفتگانه جهان
در مصر.
Ebülhevl - ابوالهول diğer yazımlar

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.