Ebüzzeheb - ابوالذهب

Ebüzzeheb - ابوالذهب maddesi sözlük listesi
ابوالذهب Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ اَ بُذْ ذَ هَ ] (اِخ) محمدبگ.
یکی از امرای چرکسی مصر. در سال ۱۱۸۵
هـ . ق. علی بک او را به علت سوء رفتار
عثمان پاشا با مردم غزه به شام فرستاد و او
به دمشق شد و ...

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.