Ebvâ' - ابواء

Ebvâ' - ابواء maddesi sözlük listesi
ابواء Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ اَبْ ] (اِخ) نام قریه ای نزدیک ودّان
از اعمال فرع از مدینه و گور آمنه بنت
وهب مادر رسول اللََّه صلی اللََّه علیه و آله
بدانجاست. و مولد امام محمد باقر نیز
همانجا بوده است. و ...
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ اِبْ ] (ع مص) جای دادن. جا
دادن. (رشید وطواط).
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ اَبْ ] (ع اِمص) پدری. اسم مصدر
است. (منتهی الارب). اُبوت.
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ اَبْ ] (ع ص) عنزٌ ابواء؛ الّتی شمّت
بول الأروی فمرضت. ج، اُبْو.
Ebvâ' - ابواء diğer yazımlar

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.