Ebüfiras - ابوفراس

Ebüfiras - ابوفراس maddesi sözlük listesi
ابوفراس Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ اَ فِ ] (ع اِ مرکب) شیر. اسد.
(المزهر) (السامی فی الاسامی)
(مهذب الاسماء).
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ اَ فِ ] (اِخ) جبیربن غالب.
رجوع به جبیر... شود.
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ اَ فِ ] (اِخ) ابن کعب الاسلمی،
ربیعه. صحابی است.
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ اَ فِ ] (اِخ) اسلمی ربیعةبن
کعب یا غیر او. صحابی خادم رسول و از
اصحاب صفه است و پس از رحلت آن
حضرت در یک منزلی مدینه اقامت گزید و در
سال ۶۳ هـ . ق. بدانجا ...
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ اَ فِ ] (اِخ) حارث بن ابی العلاء
سعیدبن حمدان بن حمدون الحمدانی تغلبی بن
عم ناصرالدوله و سیف الدولةبن حمدان. مولد
او در سال ۳۲۰ هـ . ق. بود. ثعالبی در وصف او
گوید او یگانهٔ روزگار خویش ...
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ اَ فِ ] (اِخ) ربیع بن زیاد
الحارثی. رجوع به ربیع شود.
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ اَ فِ ] (اِخ) ربیعةبن کعب.
صحابی است.
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ اَ فِ ] (اِخ) سلمةبن نبیط.
محدثی ثقه است.
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ اَ فِ ] (اِخ) طرادبن علی بن
عبدالعزیز سلمی. رجوع به طراد... شود.
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ اَ فِ ] (اِخ) فرزدقِ شاعر.
رجوع به فرزدق... شود.
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ اَ فِ ] (اِخ) همام بن غالب بن
صعصعه. رجوع به فرزدق... شود.
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ اَ فِ ] (اِخ) یزیدبن رباح مولی
عمروبن العاص. تابعی است.

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.