إحتراص - ihtiras

إحتراص / ihtiras
Yeni Türkçe Lugat


قك شدتلی ارزو ، عشق
احتراص و كین كبی روحی تهییج و
تحریك ایدن شیئلر ، باسیون.


pek şiddetli arzu aşk ihtiras ve giyen gibi ruhu tehyiç ve tahrik eden şeyler baston


Yeni Türkçe Lugat | Sayfa:15 | Sıra:7

Kaynak: Yeni Türkçe Lugat - Çağdaş sözlükArama Ekranı

Site içersinde arama yap.