Beyyine - بینة

Beyyine - بینة maddesi sözlük listesi
بینة Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ بَ یْ یِ نَ ] (ع ص، اِ) مؤنث بَیّن. دلیل.
(اقرب الموارد). || حجت واضح. ج، بینات.
(منتهی الارب). حجت. (از اقرب الموارد).
حجت روشن. (ترجمان القرآن) (غیاث)
(آنندراج). دلیل واضح و آشکار. (ناظم
الاطباء). حجت. (مهذب ...
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ بَ نَ ] (اِخ) موضعی است از جی و جی
وادی رویثه است و رویثه میان عرج و روحاء
است. (از معجم البلدان). موضعی است بوادی
رویثه. (منتهی الارب).
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ نَ ] (اِخ) بنیة. منزلی است در راه حجاج
یمامة میان شیح و شقیراء. (از معجم البلدان).

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.