beyzar - بیظر

beyzar - بیظر maddesi sözlük listesi
بیظر Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ بَ ظَ ] (ع اِ) تلاق. (ناظم الاطباء).
بظارة. بظر. تلاق. چوچوله. دلاغ. (یادداشت
مؤلف). || دشنام است مر داه را. (ناظم
الاطباء). دشنامی است داهان (یعنی کنیزکان)
را. (یادداشت مؤلف). و رجوع به بظارة شود.
beyzar - بیظر diğer yazımlar

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.