Bîniyâz - بینیاز

Bîniyâz - بینیاز maddesi sözlük listesi
بینیاز Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

(ص مرکب) (از: بی +نیاز)
غیرمحتاج و توانگر و بی احتیاج باشد، چه
نیاز بمعنی احتیاج است. (برهان). توانگر و
آنکه احتیاجش بکسی نبود. اول مجاز است.
(آنندراج از بهار عجم). توانگر و بی احتیاج و
مستغنی. (ناظم الاطباء). غنی. مستغنی ...
Bîniyâz - بینیاز diğer yazımlar

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.