Itnâ - اطناء

Itnâ - اطناء maddesi sözlük listesi
اطناء Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ اِ ] (ع مص) چون مهموز باشد،
میل کردن بسوی منزل و جای باش. (از منتهی
الارب) (از ناظم الاطباء) (آنندراج) (از
متن اللغة) (از اقرب الموارد). || رفتن
بسوی حوض پس نوشیدن آب. (از منتهی ...
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ اِطْ طِ ] (ع مص) اطناء درخت؛
فروختن آن. || خریدن درخت. ضد
است. (از اقرب الموارد). خریدن درخت. (از
متن اللغة).
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ اَ طِنْ نا ] (ع اِ) جِ طنین. (از ناظم
الاطباء).

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.