Itnân - اطنان

Itnân - اطنان maddesi sözlük listesi
اطنان Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ اَ ] (ع اِ) جِ طُنّ. (اقرب الموارد)
(متن اللغة). جِ طَنّ و طُنّ. (منتهی الارب)
(ناظم الاطباء). جِ طُن، اندام. (آنندراج).
رجوع به طَن و طُن شود.
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ اِ ] (ع مص) اطنان ساق و ذراع به
شمشیر؛ بریدن آنها بسرعت. (از متن اللغة).
اطنان ساق؛ بریدن آن و مقصود آوای بریدن
است. و گویند: ضربه فاطنّ ذراعه و اطنت
ذراعه اذا ندرت لانها تطن عن ...

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.