اطنه

اطنه maddesi sözlük listesi
اطنه Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ اَ نَ ] (اِخ) مدینةالحکما که پایتخت
یونان باشد. (ناظم الاطباء). بیونانی نام شهری
است که به عربی آن را مدینةالحکما خوانند.
(آنندراج). معرب آتن است. رجوع به آتن و
آطن و اطینا و لغات تاریخیه و جغرافیهٔ ترکی
ص ...
اطنه diğer yazımlar

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.