Mütebağğız - متبغض

Mütebağğız - متبغض maddesi sözlük listesi
متبغض
(Mütebağğız)
متبغض
(Mütebağğız)
متبغض Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ مُ تَ بَ غْ غِ ] (ع ص) دشمنی
نماینده. (آنندراج). دشمن و بدخواه و مخالف.
(ناظم الاطباء). و رجوع به تبغض شود.
Mütebağğız - متبغض diğer yazımlar

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.