mütebelbil - متبلبل

mütebelbil - متبلبل maddesi sözlük listesi
متبلبل Arapça ve farsça anlamları
Arapça - Türkçe sözlük

aysar; bozuk düzen; çalkantılı; huzursuz; karışık; karmakarış; karmakarışık; perişan; tertipsiz
Arapça - Türkçe sözlük

مُتَبَلْبِل

1. karmakarış

Anlamı: çok karışık

2. bozuk düzen

Anlamı: düzeni bozuk olan

3. tertipsiz

Anlamı: düzensiz

4. karmakarışık

Anlamı: çok karışık, dağınık

5. aysar

Anlamı: değişken huylu, kararsız kimse

6. huzursuz

Anlamı: huzuru olmayan, tedirgin, rahatsız

7. çalkantılı

Anlamı: çalkantısı olan

8. perişan

Anlamı: acınacak hâlde olan

9. karışık

Anlamı: kargaşa, çalkantı içinde olan
Arapça - İngilizce sözlük Metni çevir

مُتَبَلْبِل

ـ انظر: مُبَلْبَل

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.