mütebelti - متبلتع

mütebelti - متبلتع maddesi sözlük listesi
متبلتع Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ مُ تَ بَ تِ ] (ع ص) بلتعانی [ بَ
تَ ] . (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از
معجم متن اللغة) (از تاج العروس ج ۵
ص ۲۸۱). حاذق الظریف. (معجم متن اللغة).
متظرف المتکیس. (تاج العروس ایضاً). به ...

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.