dirayet - درایت

درایت Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ دِ یَ ] (ع اِمص) درایة. دانستن.
عقل. دانش. (غیاث). علم. معرفت.
(ناظم الاطباء). دریافت. دریافتن. بدانستن.
عرفان. معرفت. وقوف. آگاهی. دانایی.
بقیة: هرگاه که زمام آن بدست اهتمام او
دادندی در آن آثار کفایت و درایت و ابواب
امانت و صیانت تقدیم ...
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

(دِ یَ) [ ع . درایة ] 1 - (اِمص .) دریافت ، آگاهی . 2 - (اِ.) مزاج ، عادت . 3 -
سرشت ، نهاد. 4 - (مص م .) دانستن ، دریافتن .
dirayet - درایت diğer yazımlar

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.