beynünet - بینونت

beynünet - بینونت maddesi sözlük listesi
بینونت Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ بَ / بِ نو نَ ] (از ع، اِمص) (از
بینونة عربی) جدائی و مفارقت. (غیاث) (ناظم
الاطباء). تباین. ابانت. بین. مباینت.
ناسازگاری. ناسازواری. دوگانگی. (یادداشت
مؤلف). || جدا شدن. بریدن. (یادداشت
مؤلف). رجوع به بینونة شود.
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

(بَ یا بِ نَ) [ ع . بینونة ] (اِمص .) جدایی ، مفارقت .
beynünet - بینونت diğer yazımlar

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.