Bâğ - باغ

باغ Arapça ve farsça anlamları
Arapça - Türkçe sözlük

arzulu; müstebit; zalim; zorba
Arapça - Türkçe sözlük

باغٍ

1. müstebit

Anlamı: zorba, despot

2. arzulu

Anlamı: istekli, i hevesli

3. zalim

Anlamı: acımasız ve haksız davranan

4. zorba

Anlamı: gücüne güvenerek başkalarının hakkını alan, müstebit
Farsça - Türkçe sözlük

bahçe; bağ
Arapça - Arapça sözlük Metni çevir

معجم اللغة العربية المعاصرة

باغٍ [مفرد]: ج باغون وبُغاة، مؤ باغية، ج مؤ باغيات وبُغاة: اسم فاعل من بغَى1/ بغَى على وبغَى3| الفئة الباغية: الجماعة الظَّالمة، الخارجة عن طاعة الإمام العادل- على الباغي تدور الدَّوائر: التعبير عن عقاب الظالم.
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

(اِ) بستان. روضه. مشترک است در
عربی و فارسی و جمع آن در عربی بیغان
است. (غیاث اللغات) (مهذب الاسماء).
گلستان. صاحب آنندراج گوید: از مولوی
حبیب اللََّه خان شنیده شد که باغ لغت عربی
است و بیغان جمع آن... در ...
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

(ترکی، اِ) بند که از آن چیزی را بندند.
(غیاث اللغات). در ترکی بمعنی بند که از آن
چیزی را بندند. (آنندراج).
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

(اِخ) دهی است به مرو. قریه ای است در
دو فرسخی مرو که آنرا باغ و برزن نیز گویند.
(از معجم البلدان) (مراصدالاطلاع) (مرآت
البلدان ج ۱ ص ۱۶۱) (انساب سمعانی ج ۱
ورق ۶۱).
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

(اِخ) دهی است جزء دهستان قره پشلو
بخش مرکزی شهرستان زنجان که در ۴۶
هزارگزی شمال باختر زنجان و در ۲
هزارگزی راه عمومی خلخال به زنجان واقع
است، ناحیه ای است کوهستانی و سردسیر با
۳۰۰ سکنه. آب آن از چشمه و ...
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

(اِخ) دهی است از دهستان بریاجی
بخش سردشت شهرستان مهاباد که در ۳
هزارگزی خاور سردشت و یک هزارگزی
جنوب شوسهٔ سردشت به مهاباد واقع است.
ناحیه ای است کوهستانی و جنگلی و
سردسیر با ۹۸ تن سکنه و آب آن از ...
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

(اِخ) دهی است از دهستان حومهٔ بخش
شاهیندژ شهرستان مراغه که در ۲۶ هزارگزی
جنوب خاوری شاهیندژ و ۱۱ هزارگزی
جنوب باختری راه ارابه رو شاهین دژ به
تکاب واقع است. ناحیه ای است کوهستانی با
آب و هوای معتدل ...
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

(اِخ) دهی است از دهستان قائد رحمت
بخش زاغهٔ شهرستان خرم آباد که در ۲۰
هزارگزی شمال خاوری زاغه و ۱۱ هزارگزی
شمال راه شوسهٔ خرم آباد به بروجرد واقع
است. ناحیه ای است کوهستانی و سردسیر با
۲۱۵ تن سکنه ...
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

(اِخ) دهی است از دهستان صحرای باغ
بخش مرکزی شهرستان لار که در ۶۰
هزارگزی جنوب باختر لار در کنار راه فرعی
لار به بیرم در جلگه واقع است. ناحیه ای است
گرمسیر با ۳۳۷ تن سکنه و آب آن ...
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

(اِخ) ده کوچکی است از دهستان مارز
بخش کهنوج شهرستان جیرفت که در ۱۵۰
هزارگزی جنوب کهنوج و ۱۰ هزارگزی
باختر راه مالرو انگهران به کهنوج واقع و
دارای ۴ تن سکنه است. (از فرهنگ
جغرافیایی ایران ج ۸).
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

(اِخ) دهی است از دهستان قوشخانه
بخش باجگیران شهرستان قوچان که در ۷۰
هزارگزی شمال باختر باجگیران واقع است.
ناحیه ای است کوهستانی و سردسیر با ۲۳۸
سکنه و آب آن از چشمه و قنات تأمین
میشود. محصول عمدهٔ آن غلات و ...
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ په . ] ( اِ.) زمینی که دور آن را دیوار کشیده و در آن میوه یا گل کاشته شده است
، بوستان . ؛ توی ~ نبودن کنایه از: 1 - متوجه اصل مطلب نبودن . 2 - پخته نبودن .
Arapça - Fransızca sözlük Metni çevir

باغٍ

['baːɣin]

adj

ظالمٌ oppresseur m, tyrannique m/f

مَلِكٌ باغٍ — un roi tyrannique

Arapça - İngilizce sözlük Metni çevir

باغٍ (الباغي): ظالِم، مُعْتَدٍ

oppressive, unjust, tyrannical, despotic; oppressor, tyrant, despot; wrongdoer; transgressor; aggressor
Arapça - İngilizce sözlük Metni çevir

باغٍ: مُبْتَغٍ، راغِبٌ في

seeking, aspiring, desiring, desirous (of), coveting, wishing, wishful, wanting
Arapça - Rusca sözlük Metni çevir

بَاغٍ

ж. بَاغِيَةٌ мн. بُغَاةٌ

1. притесняющий; совершающий несправедливость; 2. притеснитель, тиран
Farsça - Lehçe sözlük Metni çevir

ogród; ogródek; uprawiać
Farsça - Kazakca sözlük Metni çevir

бағ
бақ

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.