iş - ایش

ایش Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

(اِ) جاسوس. (آنندراج) (ناظم الاطباء)
(هفت قلزم).
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ اَ ] (ع اِ) مخفف ای شی ء؛ به معنی چه
چیز است. و ایش حالکم؛ چگونه است حال
شما. (ناظم الاطباء). ایش شاءاللََّه؛ هرچه و
هرچیز خدا خواهد:
قول بنده ایش شاءاللََّه کان
بهر آن نبود که ...

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.