Eser - اثر

اثر Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Türkçe sözlük

1) esar, yapıt

2) iz
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ اَ ثَ ] (ع اِ) عقب. ایز. حفّ. حفف: خرج
فی اثره؛ برآمد پس او. (منتهی الارب).
|| نشان. پی. داغ پای. جای پای. نشان
قدم: قطع اللََّه اثره؛ ببرّد خدا نشان قدم ...
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ اَ ] (ع اِ) جوهر شمشیر. ج، اُثور.
(منتهی الارب). پرند شمشیر.
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ اُ ثُ ] (ع اِ) جوهر شمشیر. || نشان
زخم که بعد صحت باقی ماند. || رونق
روی. (منتهی الارب). آبِ رو.
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ اُ ] (ع اِ) نشان زخم که بعد صحت باقی
ماند. || رونق روی. || نشانی است
در باطن سپل شتر که به آهن کرده میشود تا
بدان پی آن ...
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ اِ ] (ع اِ) جوهر شمشیر. (منتهی الارب).
پرند شمشیر. ج، اُثور. || بعد. پس.
(منتهی الارب). پی. (مؤید). || روغن
خالص. (منتهی الارب). || نشان. ج،
آثار.
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ اَ ثِ/ ثُ ] (ع ص) آنکه خود را بر اقران
برگزیدن خواهد به صفات نیکو. آنکه گزیند
چیزهای خوب را برای خود، نه برای یاران.
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ اَ ] (ع مص) بر گشنی داشتن. (تاج
المصادر). || بسیار جستن شتر نر بر شتر
ماده. (منتهی الارب). || برانگیختن.
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ اَ ثَ ] (ع مص) بر اثر ماندن. در عقب
ماندن. || نقل کردن حدیث. روایت
کردن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی).
|| برگزیدن.
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ اَ ثَ ] (اِخ) شفیعائی (آخوند...). از
متأخرین شعرای شیراز و صاحب دیوانی
است حاوی ۱۱۰۰۰ بیت. وفات او در سال
۱۱۱۳ هـ .ق . به لار بود. (قاموس الأعلام).
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ اَ ثَ ] (اِخ) (امیر...) ملکشاهی. صاحب
حبیب السیر در احوال حسن صباح آرد: کار
اسمعیلیه ترقی تمام گرفت و قلعهٔ گردکوه و
لامسر نیز بتحت تصرف حسن صباح درآمد
آنگاه فدائیان جهت قتل علما و نقبا جماعتی
که ...
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

(اَ ثَ) [ ع . ] ( اِ.)1 - نشان و علامت باقی - مانده از هر چیز. 2 - جای پا، نشان
قدم . 3 - حدیث ، روایت . 4 - داغ . 5 - تأثیر. 6 - تألیف ، تصنیف . 7 - یادبود.
Farsça - Azeri sözlük Metni çevir

ükət(izah: bəsdə.. composition.)
Farsça - Azeri sözlük Metni çevir

edin
Farsça - Azeri sözlük Metni çevir

etgi
Farsça - Azeri sözlük Metni çevir

iz(izah: buruq (bir nərsədən, aralıqda, nərsədə qalan iz, iy) (havada buran, havanı büryən iy). sorağ. nişan.)
Farsça - Azeri sözlük Metni çevir

iz(izah: enik (< enmək)
kəsəli keçmiş, enikləri qalmış)
Farsça - Azeri sözlük Metni çevir

önüm
Farsça - Azeri sözlük Metni çevir

önüm(izah: iş. yaratcılıq.
önümsüz yaşam, yaşamğı yansılayıb, ən doğru ölümdür.
onun ən önəmli önümü: ən böyük işi)
Farsça - Azeri sözlük Metni çevir

sürəğ(izah: iz. nişanə.
sürəğ sormaq.)
Farsça - Azeri sözlük Metni çevir

sürüt(izah: iz..)
Farsça - Azeri sözlük Metni çevir

yaratuv(izah: yaratıv. yaratçılıq, hünər əsəri.)
Arapça - İngilizce sözlük Metni çevir

يتتبع / ذراع التوصيل / مقدار ضئيل / اثر

trace [Industry: Milling]
Arapça - Rusca sözlük Metni çevir

إِثْرٌ

след; على اثره или فى اثره или إثره вслед за кем-чем л. ; إثْرَ ذلك после того
Farsça - Lehçe sözlük Metni çevir

bieżnia; droga; druk; działanie; efekt; grabić; grzebać; hulaka; impresja; konsekwencja; łajdak; następstwo; odbicie; odcisk; piętno; pochylenie; pogrzebacz; powodować; rezultat; skutek; spełniać; szlak; szperać; ślad; śledzić; tor; trop; tropić; wniosek; wpływ; wrażenie; wykonywać; wynik; znaczenie
Farsça - Kazakca sözlük Metni çevir

есәр
із

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.