Ebnaüddehaliz - ابناء‌الدهالیز

Ebnaüddehaliz - ابناء‌الدهالیز maddesi sözlük listesi
ابناء‌الدهالیز Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ اَ ئُدْ دَ ] (ع اِ مرکب)
سندانی که از کوی برگیرند.
(مهذب الاسماء). کوی یافت ها. بچه های
سرراهی. ابناءالسکک. || دزدان.

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.