İbnâs - ابناس

İbnâs - ابناس maddesi sözlük listesi
ابناس Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ اِ ] (اِخ) نام قریه ای به مصر.
ابنهس. (منتهی الارب).

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.