Âşiyâne - آشیانه

Âşiyâne - آشیانه maddesi sözlük listesi
آشیانه Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ نَ / نِ ] (اِ) آشیان و مترادفات
آن :
مرا خورد خون بود بر جای شیر
در آن آشیانه بسان اسیر.فردوسی.
بل دهر درختی است نَفْس مرغی
وین کالبد او را چو آشیانه.ناصرخسرو.
تو زآشیانهٔ باز سپید خاسته ...
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

(نِ) [ په . ] ( اِ.)= آشیان : 1 - لانة حیوانات . 2 - خانه . 3 - طبقه ، مرتبه . 4
- سقف ، آسمانه .
Âşiyâne - آشیانه diğer yazımlar

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.