Aşiyye - عشیة

Aşiyye - عشیة maddesi sözlük listesi
عشیة Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ عَ شی یَ ] (ع اِ) آخر روز. (منتهی
الارب). شبانگاه. (زمخشری) (دستور اللغة).
شبانگاه، از نماز شام تا نماز خفتن. (دهار).
به معنی «عشیّ» است، چنانکه گویند: أتیته
عشیة أمس یا عشی أمس، و برخی گویند
عشیة مؤنث عشی ...
Aşiyye - عشیة diğer yazımlar

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.