müteberrid - متبرد

müteberrid - متبرد maddesi sözlük listesi
متبرد Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ مُ تَ بَ رْ رِ ] (ع ص) آب فراهم
آورده شده و جمع شده. (ناظم الاطباء) (از
فرهنگ جانسون). و رجوع به تبرد شود.
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ مُ تَ بَ رْ رِ / ر رَ ] (ع ص) غسل
کرده با آب سرد. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ
جانسون).
müteberrid - متبرد diğer yazımlar

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.