آچدیرمق - açtırmak

آچدیرمق / açtırmak
Resimli Türkçe Kamus


گج ت قاف شرع احمغه
) ) ق ف [ قپ لی ع ص ٣
ه ق ١ ممك.
فڭ ج مجبو ر لق


ğc t kaf şer ahmğe kaff kıp ley a s 3 hik 1 mmk an c mecbûr lakk


Resimli Türkçe Kamus | Sayfa:5 | Sıra:7

Kaynak: Resimli Türkçe Kamus - Çağdaş sözlükArama Ekranı

Site içersinde arama yap.