Hâfıza - حافظه

حافظه Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Türkçe sözlük

bellek, hafıza
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

(فِ ظِ) [ ع . حافظة ] (اِفا.) ذهن ، قوه ای که ضبط و نگهداری مطالب را به عهده
دارد.
Farsça - Azeri sözlük Metni çevir

antay(izah:
çox iti antay.)
Farsça - Azeri sözlük Metni çevir

ağra
Farsça - Azeri sözlük Metni çevir

əllək(izah: anğıt. anıc. zehn.memory.)
Farsça - Azeri sözlük Metni çevir

huş
Farsça - Azeri sözlük Metni çevir

oçet(izah: (< uçmaq. oçmaq). huş. yaddaşt.
güclü oçet: qəvi yaddaşt, hafizə.
oçetimdən silinmiş.
oçetli: huşlu.)
Farsça - Azeri sözlük Metni çevir

oysan(izah: yaddaşt.
oysanı pozulmuş: yaddaştı pozulmuş)
Farsça - Azeri sözlük Metni çevir

sağta(izah: sağat.)
Farsça - Azeri sözlük Metni çevir

sanaq(izah:
ana sanaq: əsli hafizə. main memory.
kök sanaq: base memory.
altun sanaq: dipdin sanaq: altdaki, dibdəki hafizə.
ustün sanaq: topdun sanaq: yuxrardaki, topdaki hafizə. high memory.)
Farsça - Lehçe sözlük Metni çevir

pamięć; wspomnienie

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.