Mütebehhim - متبهم

Mütebehhim - متبهم maddesi sözlük listesi
متبهم Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ مُ تَ بَ هْ هِ ] (ع ص) سخن بسته.
(آنندراج). مبهم و نامعلوم و نامحقق و نهفته و
پوشیده و مخفی و غیرقابل فهم. (ناظم
الاطباء) (از فرهنگ جانسون). و رجوع به
تبهم شود. || ...

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.