Urabâ - عرباء

Urabâ - عرباء maddesi sözlük listesi
عرباء Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ عَ ] (ع ص) عرب خالص. (از اقرب
الموارد) (منتهی الارب) (از قطر المحیط).
Urabâ - عرباء diğer yazımlar

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.