Uranie - اورانیا

Uranie - اورانیا maddesi sözlük listesi
اورانیا Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

(اِخ) عنوان آفرودیته، بعنوان الههٔ
آسمانها و حامی عشق آسمانی.
(دایرةالمعارف فارسی). بزعم اساطیر قدیمهٔ
یونان یکی از پریهای موسوم به موسه است که
حامیان علوم و معارف و صنایع مستظرفه
میباشند، در صورت یک دختر ملبس به لباس
آبی و مزین ...

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.