Seğsâğ - ثغثاغ

Seğsâğ - ثغثاغ maddesi sözlük listesi
ثغثاغ Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ ثَ ] (ع ص، اِ) ثغثغ. آن که سخن از
میان دندانها گوید.
Seğsâğ - ثغثاغ diğer yazımlar

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.