İltibât - التباط

İltibât - التباط maddesi sözlük listesi
التباط Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ اِ تِ ] (ع مص) دست و پای بر
زمین زدن شتر در رفتار. (منتهی الارب).
سخت بدویدن اشتر. (تاج المصادر بیهقی).
|| دست و پای فراهم آوردن اسب.
...

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.