iltibad - التباد

iltibad - التباد maddesi sözlük listesi
التباد Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ اِ تِ ] (ع مص) در یکدیگر درآمدن.
|| برهم چفسیدن برگ. (منتهی الارب).
برهم نشستن. (برگ ؟). (تاج المصادر بیهقی)
(مصادر زوزنی). || بسیاربرگ شدن
درخت. (منتهی الارب).

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.