Esîr - اثیر

اثیر Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ اَ ] (معرب، اِ) (از یونانی اِثِر و
لاتینی ای ثر) کرهٔ نار که بالای کرهٔ
هواست. فلک الدنیا. فلک الافلاک. (شعوری
از محمودی). سایلی رقیق و تُنُک، بی وزن،
که طبق عقیدهٔ قدما فضای فوق هوای کرهٔ
زمین را فرا ...
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ اَ ] (ع ص) نعت از اَثَر. مأثور.
برگزیده. کریم. || یار خالص. || (اِ)
جوهر شمشیر.
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ اَ ] (ع ص، از اتباع) از اتباع است:
شی ء کثیرٌ اثیر. مانند بثیر. (منتهی الارب).
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ اُ ثَ ] (ع اِ مصغر) مصغر اَثَر.
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ اَ ] (اِخ) وزیر بهاءالدولةبن
عضدالدوله. رجوع به عیون الأنباء
ابن ابی اصیبعه ج ۱ ص ۳۲۷ شود.
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ اُ ثَ ] (اِخ) جدّ مغیرةبن جمیل. و این
مغیره شیخ ابوسعید اشجّ بود. (منتهی الارب).
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ اُ ثَ ] (اِخ) ابن عمرّیا. رجوع به اثیر
سکونی شود.
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ اُ ثَ ] (اِخ) سکونی. ابن عمرو معروف
به ابن عمرّیا. طبیبی است. (منتهی الارب). و او
کوفی بوده. رجوع به اثیر (صحرای...) شود.
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ اُ ثَ ] (اِخ) (صحرای...) جائی است
بکوفه منسوب به اثیربن عمرو السکونی
الطبیب الکوفی معروف به ابن عمرّیا معاصر
علی علیه السلام. (معجم البلدان) (مراصد).
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ ] (اِخ) ابن بیسانی. رجوع به معجم
الادباء چ مارگلیوث ج ۲ ص ۴۲۷ س ۱۰
شود.
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ اَ ] (اِخ) ابومحمد محمدبن عبدالکریم.
از اهل جزیرهٔ ابن عمر، جدّ ابوالسعادات
مبارک بن محمدبن محمد ملقب به مجدالدین
و معروف به ابن اثیر است. رجوع به معجم
الادباء چ مارگلیوث ج ۶ ص ۲۳۸ شود.
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ اَ ] (اِخ) اخسیکتی. از شعرای مائهٔ
ششم هـ .ق . عوفی در لباب الالباب ج ۲ ص
۲۲۴ گوید:... شعر او آنچه هست مصنوع
است و مطبوع و معانی او را ملک است و
وقتی یکی از ...
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ اَ ] (اِخ) اومانی. اثیرالدین. دولتشاه در
تذکره ص ۱۷۲ آرد: او مردی خوش طبع و
فاضل بوده و دیوان او مشهور است و در علم
شاگرد خواجه نصیرالدین طوسی بود و اصل
او از همدان است. اشعار ...
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ اَ ] (اِخ) مجدالدین. مؤلف حبیب السیر
در تحت عنوانِ «گفتار در بیان وصول اختر
طالع مجدالملک یزدی به اوج اقبال و رجعت
کوکب دولت خواجه شمس الدین محمد
بحدود وبال» (ج ۲ صص ۳۷ -۳۸) ...
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

( اَ) [ معر. ] ( اِ.) به باور قدما کره آتش که بالای کرة هواست ، سیالی رقیق و بی
وزن است .

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.