Esîm - اثیم

اثیم Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ اَ ] (ع ص) گناهکار. (منتهی الارب).
تبه کار. بزهکار. بزه مند. بزه گر. مذنب. مجرم.
عاصی. (منتهی الارب). || دروغگوی.
دروغزن. (مهذب الاسماء).
|| طعام الاثیم. رجوع به طعام... شود.
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ اَ ] (ع مص) بسیار گناه کردن (مبالغه
است در مصدر). (منتهی الارب).
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ اَ ] (اِخ) لقب ابوجهل. (منتهی الارب).
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ اَ ] (اِخ) لقب یزدجردبن بهرام نزد
عرب. بزهکار.
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

( اَ) [ ع . ] (ص .) گناهکار، بزه کار.

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.