hele - هله

هله Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ هَ لَ / لِ ] (صوت) هان. هین. الا. هلا.
حرف تنبیه است به معنی آگاه باش، توجه کن،
به هوش باش :
گفت این بار ار کنم این مشغله
کاردها در من زنید آن دم هله.مولوی.
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

(هَ لَ) [ په . ] (اِ.) هذیان ، حرف بیهوده .
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

( ~.) (اِصت .) حرف تنبیه ، هلا.
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

(هِ لِ) فعل امر از هلیدن : بگذار، دست بردار.

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.