İlâhî - الهی

الهی Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Türkçe sözlük

ilahî
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ اِ لا ] (ع منادا، صوت) مرکب از «اله» که اسم ذات حق تعالی است و یاء متکلم، پس معنی مجموع اله من است. (از غیاث اللغات) (از آنندراج). این لفظ را در مقام ندا گویند و حرف ندا ...
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ اِ لا ] (ص نسبی) خدایی. ربانی. الوهی. مرکب از «اله» نام حق تعالی و یاء نسبت چنانکه در عبارت «حکم الهی اینچنین بود» و کسانی که این یا را از نفس کلمه دانند بخطا رفته اند. ...
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ اِ لا ] (اِخ) (شیخ الهی). رجوع به الهی سماوه ای شود.
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ اِ لا ] (اِخ) شاعر قرن دهم متوفی در ۹۴۵ هـ . ق. او راست: خلاصةالاشعار. (از قاموس الاعلام ترکی ج ۱). صاحب ریحانة الادب گوید: دور نیست که این الهی همان الهی اردبیلی
(حسین) باشد. رجوع به ...
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ اِ لا ] (اِخ) شاعر عثمانی است و تاریخ ولادت و مرگ او معلوم نیست. (از قاموس الاعلام ترکی ج ۲).
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ اِ لا ] (اِخ) دهی است از دهستان ریوند بخش حومهٔ شهرستان نیشابور در ۹ هزارگزی جنوب باختری نیشابور. در جلگه واقع و معتدل است. سکنهٔ آن ۵۹ تن شیعهٔ فارسی زبانند. آب
آن از قنات و محصول ...
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ اِ لا ] (اِخ) دهی است از دهستان شهرنو بالاولایت باخرز بخش طیبات شهرستان مشهد، در ۶۰ هزارگزی شمال باختر یوسف آباد. کوهستانی و معتدل است. سکنهٔ آن ۱۴۴ تن شیعه، و
حنفی هستند و بفارسی سخن میگویند. آب ...
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ اِ لا ] (اِخ) عبداللََّه. رجوع به الهی سماوه ای شود.
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

(اِ لا) [ ع - فا. ] (ص نسب .) = الاهی : منسوب به الله، خدایی .

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.