İlâhiyyûn - الهیون

İlâhiyyûn - الهیون maddesi sözlük listesi
الهیون
(İlâhiyyûn)
الهیون Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ اِ لا هی یو ] (ع ص، اِ) جِ اِلََهیّ در حالت رفع. الهیین. رجوع به الهی شود. || حکمای الهی. اهل علم الهی. (آنندراج، ذیل الاهیون). مقابل طبیعیون. الهیین. رجوع به «الهی» و
«حکمت» ...
İlâhiyyûn - الهیون diğer yazımlar

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.