reş - رش

رش Arapça ve farsça anlamları
Arapça - Türkçe sözlük

ayırmak; bölmek; püskürtme; saçma; serpmek; serpelemek; serpiştirmek
Arapça - Türkçe sözlük

I

رَشّ

1. saçma

Anlamı: fişeklerin içine konan yuvarlak kurşun tanesi

2. serpelemek

Anlamı: seyrek damlalar durumunda yağmak

3. püskürtme

Anlamı: püskürtmek işi

4. serpmek

Anlamı: dağılacak biçimde dökmek, saçmak

5. ayırmak

Anlamı: bir bütünden bir parçayı herhangi bir amaçla bir tarafa koymak

II

رَشَّ

1. serpiştirmek

Anlamı: gelişigüzel serpmek

2. serpelemek

Anlamı: seyrek damlalar durumunda yağmak

3. serpmek

Anlamı: dağılacak biçimde dökmek, saçmak

4. bölmek

Anlamı: bir bütünü iki veya daha çok parçaya ayırmak
Arapça - Arapça sözlük Metni çevir

I

معجم اللغة العربية المعاصرة

رشَّ رشَشْتُ، يَرُشّ، ارْشُشْ/ رُشَّ، رَشًّا، فهو راشّ، والمفعول مرشوش (للمتعدِّي)

• رشَّت السَّماءُ: أمطرت| رشَّت العين: دَمَعَت.

• رشَّ الشَّيءَ: نثَره وذرَّه "رشّ مِلحًا/ كيماويّات".

• رشَّ الماءَ: نفَضه وفرَّقه.

• رشَّه بالماء: نضَحه وبلَّه "رشَّ الأرض والزرع بالماء- رشَّ الطريقَ بالماء".

II

معجم اللغة العربية المعاصرة

رَشّ [مفرد]: ج رِشاش (لغير المصدر):

1- مصدر رشَّ| رَشُّ البنادق: رصاصها المستدير- رَشُّ المبيدات: نثْر مهلكات الحشرات في أركان المنزل أو على الأشجار، للتخلص من الحشرات- طائرة الرشّ: طائرة صغيرة تقوم برشِّ الحقول الزراعيّة للتخلُّص من الحشرات- عربة الرشّ: السَّيارة التي تقوم برشّ الماء في الطُّرقات.

2- رذاذ، مطر قليل "أصابنا رشٌّ من مطر: مطر خفيف".
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ رَ ] (اِ) بازو، یعنی از سر دوش تا آرنج.
(ناظم الاطباء) (از برهان) (لغت محلی
شوشتر، نسخهٔ خطی کتابخانه مؤلف). بازو.
(فرهنگ فارسی معین) (فرهنگ خطی)
(فرهنگ سروری). ساعد. (دهار). بازو که به
عربی عضد گویند و سر انگشت است ...
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ رَ ] (اِ) نوعی از جامهٔ ابریشمین گرانبها.
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ فارسی معین)
(انجمن آرا) (آنندراج) (از برهان) (فرهنگ
اوبهی) (از لغت محلی شوشتر، نسخهٔ خطی
کتابخانهٔ مؤلف) (از فرهنگ جهانگیری) (از
غیاث اللغات) (از شعوری ج ۲ ورق ۸) ...
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ رَ ] (اِ) پشته. تپه. (فرهنگ فارسی
معین). مقابل کنده. فراز. تپه. تل. بلندی.
بلندی در زمین. پشته، مقابل گودی و نشیب.
(یادداشت مؤلف). || زمین پشته پشته.
(ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین)
(انجمن آرا) (آنندراج) (لغت محلی شوشتر)
(از ...
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ رَ ] (اِ) قسمی از خرمای سیاه. (ناظم
الاطباء) (از برهان) (لغت محلی شوشتر،
نسخهٔ خطی کتابخانه مؤلف) (از فرهنگ
جهانگیری). نوعی خرمای سیاه و بالیده. (از
فرهنگ فارسی معین) (از شعوری ج ۲ ورق
۸). خرمای سیاه پرگوشت کم ...
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ رَ ] (اِخ) رخش. (فرهنگ فارسی
معین). مخفف رخش، نام اسب رستم. (از
یادداشت مؤلف). رخش را گویند. (لغت فرس
اسدی چ عباس اقبال):
ای زین خوب زینی یا تخت بهمنی
ای بارهٔ همایون شبدیز یا رشی.دقیقی.
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ رَ ] (کردی، ص) در کردی به معنی
سیاه است. و صفت سیاه در کردی حاکی از
احترام است و در اول اسماء اعلام آید تعظیم
را. (یادداشت مؤلف).
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ رَش ش / رَ ] (از ع، اِ) قطره های
ریزه ریزهٔ آب و یا مایعی دیگر که از ریختن بر
زمین در اطراف آن پراکنده می گردند. (ناظم
الاطباء):
گرچه شمسی نه بر، عالم را
از کف راد تست و ...
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ رَش ش ] (ع اِ) باران اندک. ج، رشاش.
(از برهان) (فرهنگ فارسی معین) (آنندراج)
(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (غیاث
اللغات) (از اقرب الموارد). باران ریزه.
(فرهنگ فارسی معین) (از برهان). در عربی
باران ریزه ریزه. (لغت محلی شوشتر، ...
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ رَش ش ] (ع مص) چکانیدن آب و
خون و اشک. (ناظم الاطباء). || چکیدن
آب و خون و اشک. (فرهنگ فارسی معین)
(آنندراج) (منتهی الارب) (غیاث اللغات).
برفشاندن آب و خون و اشک. ترتاش. (از
اقرب الموارد). ...
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ رِ ] (اِ) ریش و لحیه. (ناظم الاطباء)
(فرهنگ فارسی معین). مخفف ریش است که
بعربی لحیه گویند. (برهان). محاسن.
|| ریش. زخم. جراحت. (فرهنگ فارسی
معین). مخفف ریش جراحت هم هست.
(برهان). || قهر ...
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ رُ ] (اِ) برگشتگی چشم از روی قهر و
غضب و خشم. (فرهنگ فارسی معین) (ناظم
الاطباء). گردانیدن چشم به جهت قهر و
غضب. (فرهنگ فارسی معین) (از انجمن آرا)
(آنندراج) (از برهان) (از لغت محلی شوشتر،
نسخهٔ خطی کتابخانهٔ مؤلف) (از ...
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

(رَ) (اِ.) نک ریش .
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

( ~.) (اِ.) نوعی جامة ابریشمین گرانبها.
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

(رَ) (اِ.) 1 - پشته ، تپه . 2 - زمین پشته پشته .
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

( ~.) [ ع . ] 1 - (مص ل .) چکیدن آب و خون و اشک . 2 - باران اندک و ریزه باریدن .
3 - (اِ.) باران ریزه ، باران اندک ؛ ج . رشاس .
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

(رَ شّ) [ ع . ] (مص ل .) 1 - آب پاشیدن . 2 - آب زدن به متاع برای سنگین شدن آن .
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

( ~.) (اِ.) 1 - بازو. 2 - واحد طول ، از نوک انگشت میانه تا آرنج .
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

(رَ) [ په . ] (اِخ .) نام روز هجدهم از هر ماه شمسی .
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

(رُ) (اِ.) چشم غره ، نگاه خشمگین .
Arapça - Fransızca sözlük Metni çevir

I رَشٌّ

['raʃː]

n

نَثْرٌ m vaporisateur

رَشُّ المُبيداتِ — insecticide m


♦ طائِرَةُ رَشٍّ avion chargé de vaporisateur

II رَشََّ

['raʃːa]

v

بَلَّ arroser

رَشَّ العُشْبَ بالماءِ — Il a arrosé l'herbe.


♦ رَشَّت السَّماءُ أَمْطَرَت مَطَراً خَفيفًا bruiner
Arapça - İngilizce sözlük Metni çevir

رَشّ: بَخّ، رَذّ

to sprinkle, spray, sparge, shower; to (be)spatter, splash, splatter, spout, squirt; to water
Arapça - İngilizce sözlük Metni çevir

رَشّ: بَخّ

sprinkling, spraying, sparging, showering; spattering, splattering, splashing; watering
Arapça - İngilizce sözlük Metni çevir

رَشّ: خُرْدُق

buckshot, (small) shot, pellets
Arapça - Rusca sözlük Metni çevir

I

رَشَّ

п. I

а/у رَشٌّ

1) брызгать; обрызгивать; поливать(улицу)

2) посыпать (мукой, сахаром и т. п. ) ; рассыпать; * رشـّت السماء моросит дождь

II

رَشٌّ

1

разбрызгивание, поливка; عربة الرشّ цистерна для поливки улиц

III

رَشٌّ

2 мн. رِشَاشٌ

мелкий, моросящий дождь

IV

رَشٌّ

3

собир. дробь; رَشٌّ الصيد охотничья дробь

* * *


аа

1) брызгать, опрыскивать


2) посыпать

reş - رش diğer yazımlar

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.