Idame - ادامه

Idame - ادامه maddesi sözlük listesi
ادامه Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ اِ مَ ] (ع مص) اِدامة. اِدامت. همیشه
داشتن. پیوسته گردانیدن. (مجمل اللغة).
پیوستگی. دایم داشتن. (زوزنی) (تاج
المصادر بیهقی): یدیم اللََّه نعمته علیه.
(تاریخ بیهقی ص ۲۱۷). ادام اللََّه بقاه؛ خدای
زیست او را همیشگی ...
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

(اِ مِ) [ ع . ادامة ] (مص م .) دایم داشتن ، دوام دادن .
Farsça - Azeri sözlük Metni çevir

ardal(izah: (art dal).)
Farsça - Azeri sözlük Metni çevir

ayağ(izah:
ayağ ver.)
Farsça - Azeri sözlük Metni çevir

ar(izah: var.
çox zaman dəvam edməz: uzun sürə varmaz:
dəvamlı: barlı.
dəvam edin: varın.
dəvamı qırıldı: varı kəsildi.)
Farsça - Azeri sözlük Metni çevir

dalba(izah: dalbağ.)
Farsça - Azeri sözlük Metni çevir

sürük(izah: dəvam.
sürük vermək: idamə vermək.
sürüklü: dəvamlı.
sürüksüz: dəvamsız.)
Farsça - Azeri sözlük Metni çevir

uzuq
Farsça - Lehçe sözlük Metni çevir

ciągłość; kontynuacja; odroczenie; przebieg; przedłużenie; trwanie
Farsça - Kazakca sözlük Metni çevir

едамеһ
жалғасы

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.