Ebelüniyüs - ابلونیوس

Ebelüniyüs - ابلونیوس maddesi sözlük listesi
ابلونیوس Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ اَ بُ لْ لُ ] (اِخ) فیلسوفی از
مردم تیان . تابع فلسفهٔ فیثاغورس. در قرن
اول میلادی میزیسته است.
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ اَ بُ لْ لُ ] (اِخ) دانشمندی از
مردم اسکندریه در مائهٔ دویم میلادی.
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ اَ بُ لْ لُ ] (اِخ) از مردم
رودس. معمار بوده و دو قرن پیش از میلاد
میزیسته است.

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.