Semere - ثمره

ثمره Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Türkçe sözlük

1) meyve

2) sonuç
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ ثَ مَ رَ ] (ع اِ) میوه. بار:
مدحت تو شرف دهد ثمره
خدمت تو سعادت آرد بار.مسعودسعد.
نکتهٔ حکمتش ثمره ای از شجرهٔ طوبی و بذلهٔ
سخنش شکوفه ای از روضهٔ خلد. (ترجمهٔ
تاریخ یمینی).
|| ...
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ ثَ مَ رَ ] (اِخ) یا صد کلمهٔ بطلمیوس
.
فصوص مقتبس از کتاب بطلمیوس فلکی در
احکام نجوم. حاج خلیفه گوید اسم آن بیونانی
انطرومطا یعنی صد کلمه است و آن ثمرهٔ کتب
چهارگانه ...
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

(ثَ مَ ر ِ) [ ع . ثمرة ] (اِ.) واحد ثمر. 1 - یک دانه میوه . 2 - نتیجه ، حاصل . 3
- نسل ، فرزند.

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.