eladıni - الاطینیٖ

eladıni - الاطینیٖ maddesi sözlük listesi
الاطینیٖ Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ اَ ] (اِ) بلغت رومی گیاهی
است که بر درختها پیچد و آن را لبلاب و
عشقه خوانند و حبل المساکین همانست.
(برهان). بیونانی اِلتین. (حاشیهٔ برهان چ معین
از اشتینگاس). لبلاب. (مفردات ابن بیطار).

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.