Ullâf - الاف

Ullâf - الاف maddesi sözlük listesi
الاف Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ اِ ] (ع مص) الف (دوستی دادن)
کسی را به مکانی یا به کسی. (منتهی الارب).
مؤالفت.
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ اُلْ لا ] (ع ص، اِ) جِ آلف. (منتهی
الارب).

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.