نامه‌بر

نامه‌بر Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ مَ / مِ بَ ] (نف مرکب) آنکه
مکتوب می برد. پیک. قاصد. (ناظم
الاطباء):
دیر شد تا نامه ای از تو نیامد سوی ما
گرچه چندین قاصدان نامه بر بازآمدند.
کمال الدین اسماعیل.
ای پیک نامه بر که خبر ...
نامه‌بر diğer yazımlar

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.