نامه‌رسان

نامه‌رسان maddesi sözlük listesi
نامه‌رسان Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ مَ / مِ رَ ] (نف مرکب) رسانندهٔ
نامه. قاصد. نامه بر. نامه آور. پیک :
باد سحری نامه رسان من و تست
ای باد چه مرغی که پرت باد درست.
خاقانی.

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.