İbraz - ابراز

ابراز Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Türkçe sözlük

ibraz
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ اِ ] (ع مص) نمودن. پیدا کردن.
بیرون آوردن. (زوزنی). بیرون کردن چیزی
را. آشکار کردن. اظهار. ظاهر کردن. عرض
کردن. || گشادن نامه. || زر
خالص گرفتن. || ...
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

( اِ ) [ ع . ] (مص م .) بروز دادن ، بیرون آوردن ، آشکار کردن .

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.