Fatîn - فطین

Fatîn - فطین maddesi sözlük listesi
فطین Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ فَ ] (ع ص) دانا و زیرک. || ماهر
در کار. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد).
|| تیزخاطر. (منتهی الارب). دارای فهم و
ادراک. (از اقرب الموارد). رجوع به فطن و
فطون شود.

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.