fezazat - فظاظت

fezazat - فظاظت maddesi sözlük listesi
فظاظت Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ فَ ظَ ] (ع اِمص) درشتخویی :
سلطان سعید را از فظاظت خوئی و درشتی
عادت وخامت حاصل آمد. (جهانگشای
جوینی).
رجوع به فظاظة شود.
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

(فَ ظَ) [ ع . فظاظة ] 1 - (مص ل .) درشت خوی و بد زبان شدن . 2 - (اِمص .) درشت
خویی ، بدزبانی .
fezazat - فظاظت diğer yazımlar

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.