etli - اتلی

etli - اتلی maddesi sözlük listesi
اتلی Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ اَ لا ] (ع ن تف) از پی رونده تر.
پیروتر: اَتلی من الشعری؛ مراد شعرای عبور
است که آنرا شعرای یمانیه نیز گویند. او در
پس جوزاء طالع شود و از اینرو او را
کلب الجبار نیز خوانند.

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.