ifa - ایفا

ایفا Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Azeri sözlük Metni çevir

görəti
Farsça - Azeri sözlük Metni çevir

qılma(izah: əda. qılış. qılım. qılıq. qılıt. duruğ. durğ. yapma. yapım. yapış. yapıq. yapıt. edmə. edim. ediş. edik. edit. eyləmə. eyim. eyiş. eyik. eyit. görmə. görüm. görüş. görük. yeritmə. yeritim. yeritiş. yeritit. yeritik.)

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.